Faktatexten är producerad av Psykologerna Björn Adler & Hanna Adler som är

två av Sveriges absolut främsta experter i ämnet.

Idag leder de Kognitivt Centrum Södra Sverige AB. De är båda leg psykologer,

leg psykoterapeuter med inriktning kognitiv beteendeterapi samt

specialister i neuropsykologi & klinisk psykologi.

 

 

Textruta: KBT hos oss tar utgångspunkt från Dina tankar, känslor och handlingar. Den hjälper Dig att förstå detta samband. Våra tankar spelar en stor roll för vårt välmående. 

Kognitiv Beteendeterapi (KBT) grundar sig på antagandet att innehållet i en människas tankar också bestämmer innehållet i känsloupplevelserna.

Inom Kognitiv Beteendeterapi utgår vi ifrån att vårt sätt att  uppfatta verkligheten bestäms av tidigt införlivade tankemässiga (kognitiva) strukturer. Dessa utgör ett slags filter för vårt tänkande och bestämmer vårt sätt att bearbeta, tolka och lagra intryck från omvärlden men också från oss själva. 
När vi mår bra så ser vi världen på ett visst sätt medan tankar och känslor färgas på ett annat sätt när vi mår sämre.

Hos oss startar man med 3-4 samtal för att prova sättet att arbeta och ringa in problemen. Därefter gör vi en gemensam sammanfattning. Blir det sedan fråga om fortsatt samtalsbehandling så är det vanligt att det handlar om 12-15 samtal.

Vi arbetar främst med
Oro & Ångest
Panikångest
Depression
Social fobi
Affektfobi 
Utmattningsdepression
Självbildsträning
Stress
Smärtproblematik
Sömnsvårigheter


Vi har vår mottagning på Östergatan 2 - mitt i Malmö.
Kontakta oss gärna:

Tel: 040-30 16 80 (vanligtvis telefontid mån-onsd kl 13-15)
E-mail: info@kognitivtcentrum.se  

 

Kognitivbeteendeterapi.nu

Vad är kognitiv beteendeterapi?

Kognitivt Centrum

  - Ett professionellt nytänkande -

 

Kontakta oss:

Telefon: 040-30 16 80

Fax: 040-12 64 65

E-post: info@kognitivtcentrum.se

 

Mottagning & postadress:

Kognitivt Centrum

Östergatan 2

211 25 MALMÖ